HZ.İMAM MUHAMMED MEHDİ R.A - SEYYİD MUHAMMED ŞERİF BUHARİ

İçeriğe git

Ana menü:

HZ.İMAM MUHAMMED MEHDİ R.A

EHLİBEYT

Künyesi Ebu'l-Kasım, lâkapları; "Sâhibü'z-Zamân (zamânın sahibi), Sâhibü'd-Dâr (yurdun sâhibi), Kâim (ayakta duran, kıyâm eden), Hüccet (reddi mümkün olmayan kesin delil), Hâtim (hatmeden, sona erdiren) Muntazar (beklenen), Nahiyet'ül Mukaddese (kutlanmış yön), Hâdi (hidâyete sevk eden)" ve "Mehdî (hidâyete ermiş)"tir. En meşhur lâkapları ise; "Sâhib'üz-Zamân" ve "Hüccet"tir.

15 Şaban 255/30 Temmuz 869 tarihinde Samarra kentinde dünyaya gelmişlerdir. Babaları, Hz. İmâm Hasanü'l-Askerî, anneleri Nercîs Hatun'dur.

İmâm Muhammedü'l-Takiyy'nin kızları, İmâm Hasanü'l-Askerî'nin halaları Hakime Hatun, On ikinci İmâm Sahib'ül-Emir'in doğumlarını şöyle anlatır:

"Hasanü'l-Askerî bana, bu gece bizde iftar et, Şâban ayının 15. gecesi ve bu gece Allah, hüccetini izhâr edecek." diye haber gönderdiler. Evlerine gittim, kendilerine; "Anneleri kim?" diye sordum: "Nercis" buyurdular. Ben: "Kendisinde doğum alâmeti görmüyorum." dedim. İmâm Hasanü'l-Askerî: "Gerçek, benim dediğimdir." buyurdular. Nercis geldi, bana: "Seyyidem" diye hitap etti ve ayaklarımı çıkarmak istedi. Ben, kendisine engel oldum, "Seyyidem sensin." dedim. İmâm Hasanü'l-Askerî bu sözümü duyunca: "Allah sana hayırla mükâfat etsin hala." dediler. Ben, Nercis'e: "Allah sana bu gece bir çocuk ihsân edecek ki, dünyanın da efendisi olacak, âhiretin de." dedim. Nercis utangaç bir halde oturdu. Ben namaz kıldım, iftar ettim; biraz yattım uyudum. Gece namazına kalktım, sonra tekrar yattım. Derken korkarak uyandım, Nercis uyuyordu. Biraz sonra o da uyandı, gece namazını kıldı, sonra yattı. Henüz bir doğum alâmeti olmadığı için âdeta tereddüde düştüm. İmâm Hasanü'l-Askerî odalarından: "Hala, can vaat edilen vakit yaklaşmakta; acele etme." diye seslendiler. Ben "Elif-Lâm-Mim ve Yâ-Sîn sûrelerini" okudum. O anda Nercis korkarak uyandılar. Koşup yanına gittim: "Allah korusun seni, doğum mu var?" diye sordum. Nercis: "Evet" dedi. Kendisini bağrıma bastım. İmâm Hasanü'l-Askerî: "Kadir sûresini oku, hala!" buyurdular. Tanyeri ağarırken Muhammed el-Mehdî, dünyayı şereflendirdiler.

Sâhibü'z-Zamânı, doğumlarından sonra babaları Hasanü'l-Askerî'nin âhirete intikallerinden önce, yakınlarından birçok kişi görmüş, kendileriyle görüşmüştür. İmâm Hasanü'l-Askerî de; onu yakınlarına göstermişler, müjdelemişler, o cümleden olarak: "Sahibiniz budur." buyurmuşlardır.

Hasan Askerî'nin yakınlarından birisi kendisine: 'Senden sonra halefin kim olacaktır?' diye sormuştur.
İmam Hasan Askerî odasına gitmiş ve kucağında üç yaşında olan bir erkek çocuğuyla geri dönmüş ve şöyle demiştir: 'Allah Teâlâ'nın yanında mükerrem biri olmasaydın bu oğlumu sana göstermezdim. Bunun adı Rasûlullah (s.a.s.)'in adı gibi, künyesi de yine O'nun künyesi gibidir.'

İmam Muhammed Mehdî'nin Dualarından...
'Ey Allah'ım! Eğer Sana itaat ettim ise hamd Sana aittir. Eğer Sana isyan ettim ise hüccet Senindir. Sen bağışlayan, nimet veren, her şeye gücü yetensin. Seni tesbih ve her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Ey Allah'ım! Eğer Sana isyan ettim ise muhakkak ben Sana en sevimli olan şey ile itaat ettim. O da îmandır. Ya Rabb'i! Beni bağışla ve merhamet eyle Sen cömertsin, kerem sahibisin. Ey bütün her şeyin Senden emîn olduğu Allah'ım! Bana kendim, ehlim, çocuklarım ve diğer nimet verdiğin bütün her şey üzerine eman ver ki Senden başka hiçbir kimseden korkmayayım. Senden başka hiç kimseden çekinmeyeyim. Sen her şeye kâdirsin. Sen ne güzel dost ve yardımcısın yâ Rabb'i!

Not: Ehl-i Sünnet'e göre; On ikinci îmam olan Muhammed el-Mehdî vefat etmiştir. Şia'nın dediği gibi bir mağaraya girip bir daha çıkmadığı, kıyamete yakın zamanda Mehdî olarak çıkacağı doğru değildir. Yine Ehl-i Sünnet âlimlerinin görüşüne göre kıyamete yakın zamanda gelecek olan Mehdî, hadis-i şeriflerde bildirildiği üzere Rasûlullah Efendimizin soyundan olacaktır; fakat bu kişi 12 İmamların sonuncusu olana İmam Muhammed el-Mehdî değildir.
Rabb'im şefaatlerine nâil eylesin.

 
Ara
İçeriğe dön | Ana menüye dön