SEYYİD MUHAMMED ŞERİF BUHARİ

İçeriğe git

Ana menü:


 
         
HZ.MUHAMMED MUSTAFA Sallallahu Aleyhi Vesellim..
İki cihan serveri,alemlerin Efendisi,Habibi Kibriya,SEYYİDİNA HZ.MUHAMMED MUSTAFA(S.A.V) EFENDİMİZ İçin;Büyüklerimizin söylediği bu söz O nu daha iyi anlamamıza yardımcı olur..ALLAH TAN BAŞKA HERŞEY DİR  O  (S.AV)......
 


             


       
SEYYİD MUHAMMED ŞERİF BUHARİ k.s
BUHARA diyarından, Şahı Nakşıbendi, Hace Seyyid Muhammed Bahauddin hazretlerinin bağrından kopup Anadolu topraklarına bu feyz ve bereketleri getiren,yaklaşık 126 yıla sığmiş bir ömür.ALLAHIN Cemalinin ve bereketinin tecelli ettiği bir gönül. Bu ömür ve gönlü ile etrafına feyz ve bereket dağıtan KUTBUL AKTAB Seyyid Muhammed Şerif Efendi (K.s).....


       


    
   
EHLİBEYT
Ehlibeytim Nuh'un gemisi gibidir.O na binen kurtulur,binmeyen helak olur..diye buyuran Sevgili Peygamberimiz (S.A.V) Onlar için bizden sadece sevmemizi istediği halde,geçmişten günümüze yine en çok çile,katliam ve eziyetlere maruz kalan yine O nlar..Onları biraz daha yakından tanımaya çalışalım ki,Ahiretde babaları ve Dedeleri olan Sevgili Peygamberimize karsi biraz yüzümüz olsun.......


       

 
   ALLAH DOSTLARI:

Hace Ubeydullah Ahrar hazretlerinin dediği gibi:İnsanın kıymeti,idraki ve zekası Allah dostlarının hakikatlerini anladığı kadardır.
Bundan dolayı Allah dostlarını tanımak zor olduğu gibi, tanımamakta gafletin başıdır.Şunu unutmayalım ki,Allah bir kulunu kendine isterse önce dostuna ulaştırır ki,bu vesileyle kendine yol bulsun..Ne mutlu bulanlara...

   
      

   CÜNEYDİ BAĞDADİ VE AHMED BİN HANBEL hazretlerinin görüşmesi:
İmam Ahmed bin Hanbel hazretleri,Abbasi halifesi Memun'un Halkul Kuran(Kuran mahluktur,insan ağzından cıkmıştır.) meselesine,Kuran Allah kelamıdır,mahluk değildir diyerek, Halife Memun tarafından,cok ağır eziyetlere ve işkencelere maruz kalmış, 28 ay hapis hayatı yaşamıştır.İmamın bu sıkıntılı dönemden sonra Cüneyd,dayısı Seri Sakati ile İmam Ahmed b.Hanbeli ziyarete gidiyorlar............

         

  HACE NASURİDDİN UBEYDULLAH AHRAR  K.S.
 
Şeyhlik yapmaya kalksaydım benim devrimde hiçbir şeyh kendine mürid bulamazdı.Lakin bize başka iş buyurdular.Bizim işimiz Müslümanları,mazlum halkı zalimlerin şerrinden korumaktı.Bu yüzdendir ki padişahlarla görüşmek,onları eğitmek ve adalete çevirmek bize vazife olmuştu.
Başta,ledün ilminin membaı,Hızır Aleyhisselam olmak üzere Abdulhalık Gucdevani ks ve Şahı Nakşibendi ks.hazretlerinin ruhaniyetiden nasiplenerek,zamanın 9 büyük zatın
 ..............TIKLAYIN.


      


 NİYAZİ MISRİ (K.S)
Makam ve mevki peşinde koşan,güya amacı din olanların harcamaya çalıştıkları değeri Allah katında bilinen ve bir impartorluğun çöküşünü büyük bir velinin ağzından istemesini sağlayan bedbahtlara yazıklar olsun!Allah dostlarının duasıyla kurulan koskoca impatorluğu yine bir Allah dostunun'
“Osmanlı sülâlesinin inkirazı için dördüncü semâya bir kazık çaktım! Bu kazığı benden başka kimse çıkaramaz!”söyleyen Niyazi Mısri hazretlerine neler çektirdiler?  Ve SİLSİLEİ ŞERİFİ...


        

 

   
EVRADİ FETHİYE:
Seyid Ali Hemadani hazretlerine,Peygamber Efendimizin oku buyurarak,Hızır Aleyhisselamın da öğetmesiyle,fetih kapılarının açılmasına vesile olan virddir...

    
              
EVRADİ BAHAİYYE:
Hace Seyyid Muhammed Bahauddin Şahı Nakşıbendi hazretlerine, Peygamber Efendimizin öğrettiği virdtir.Okuyanların pek çok fazilete kavusacağı müjdelenen virdi okumak için kitabı tıklayın...

    
        

 
    

  

HİZBUL BAHR:
Seyyid Hasan Şazeli hazretlerinin virdlerinden olan Hizbul Bahr....
   
SEYYİD ABDULGAFUR ŞEYH İSA RUFAİ DEN,KASİDE!!


                          
                                      

                                            
SEYYİD ŞEYH ABDULGAFUR ER-RUFAİ ES-SAYYADİYE
Ebul Alameyn Seyyid AHMED ER-RUFAİ hazretlerinin torunu olan,Seyyid Ahmed İzzeddin Es-sayyadiyenin torunlarından olan Seyyid Abdulgafur rufai es-sayyadiye nin güzel gönlünden gelen sesiyle bir ilahi.Diğer ilahiler için........ 
KASİDEİ BÜRDE:
İmam Muhammed B.Said el Busri nin felç olması ile,sığınılıp şifa istenilecek tek kapı olan Peygamber Efendimize iltica ederek aşk ve şevk ile yazdığı Kasidesinin hikayesi ve beyitleri..
Sonunuda Efendimizin tamamlama şerefine erişip Onun şifalı elleri ile sabaha şifa bulmasına sebeb olan KASİDE BÜRDESİ..........

 
 


                  
KALE-İ SULTANİYE

 
 
Ara
İçeriğe dön | Ana menüye dön